"ai-canh-bao-tham-hoa-thien-nhien"( Có 1 Kết quả )
Công ty Nhật Bản tích hợp AI vào hệ thống cảnh báo sớm thảm hoạ thiên nhiên

Công ty Nhật Bản tích hợp AI vào hệ thống cảnh báo sớm thảm hoạ thiên nhiên

17/02/2023